Team building

707,00 ден со ДДВ

Работа во тимови може да биде исклучително ефикасен начин за реализација на важни активности и постигнување на посакуваните резултати. Тимовите ги користат различните вештини, знаење и искуство на членовите на тимот со цел постигнување на резултати кои едно лице не може да се постигне доколку работи само.

Главната цел на овој онлајн курс е да се објасни како да се изградат ефективни тимови во вашето работно место. Овој курс ги поставува основите на тимската работа – клучни фактори за ефективен тим, улогите на членовите во тимот, процес на градење ефективни тимови и раководење со тимовите.

 

Овозможено од:

Preset Color