Евалуација и мониторинг на проекти и програми

Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ

Евалуацијата и моноторингот се задолжителни елементи на секој проект. Курсот за Евалуација и моноторинг на проекти и програми, Ви овозможува детален приказ на овие два процеса и нивната меѓусебна поврзаност.

Во овој курс ќе научите:

  • Kакви видови на евалуација постојат;
  • Kои се опшите критериуми за оценување;
  • Kако се формулираат прашања за подобар квалитет на евалуацијата;
  • Што е всушност функцијата на моноторингот;
  • Kако се пренесуваат (комуницираат) сите собрани информации.
Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија
Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ
Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ

Овозможено од:

Preset Color