Комуникациски вештини

Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ

Целта на комуникацијата е пренос на информации (порака) од една на друга особа. Колку добро една порака ќе биде пренесена и примена е всушност основна мерка за Вашите комуникациски вештини.

Развивањето на овие вештини може да Ви помогне во секој аспект на Вашиот живот. Овој курс ги има сите потребни информации и вештини како да го постигнете тоа.

Во овој курс ќе научите:

  • Што е ефективна комуникација;
  • Што е интерперсонална и невербална комуникација;
  • Какви вештини и тактики треба да користите во деловната комуникација;
  • Како да ја подобрите Вашата писмена комуникација.

Овозможено од:

Preset Color