Let’s Do Business 1

3.539,00 ден со ДДВ

Со помош на курсот „Let’s do Business 1“ во времетраење од 4 недели ќе можете да ги
совладате основните зборови и изрази во деловната комуникација на англиски јазик.

Способноста за комуникација на англиски јазик ќе ви овозможи:

  • Водење на успешен бизнис;
  • Можност за професионално унапредување на вработените;
  • Подготовка за глобален бизнис;
  • Подобрување на јазичните компетенции и вештини за говорење и пишување;
  • Подготовка за полагање на меѓународни испити.

Овозможено од:

Preset Color