Како да станам Автор на курс?

Станете дел од E-Learning револуцијата! Со КупиКурс, тимот на iVote и Македонски Телеком, Вашето знаење и искуство ќе го пренесе на модерна платформа и ќе го направи достапно како никогаш досега.

Подобро дури и од вистинска училница! КупиКурс ќе Ви обезбеди веб базирано решение за Вашите обуки со можност за интеракција со слушателите, поставување на видеа и слики, материјали, видео конференции, електронски тестови и квизови, како и издавање на сертификати. Се според Вашите потреби и согласно Вашиот стил на предавање!

Овозможено од:

Preset Color