Менторство

Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ

Менторството многу често е дискутирано, но не секогаш целосно разбрано. Овој курс ќе Ве насочи и ќе Ви покаже како менторството денес е моќна алатка за личен развој. Целта е преку курсот да добиете подобра слика за:

  • Менторството;
  • Практичниот пристап кон работата на менторот;
  • Придонесот кон создавање на заедничка култура на менторство.

 Овој курс ќе ви покаже во кои луѓе можете да пронајдете ментор, кој е вашиот ментор, како изгледа менторството во пракса, колку лошо може да помине една менторска сесија и дали вие поседувате вештини на ментор.

Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија
Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ
Автор: iVote
2.359,00 ден со ДДВ

Овозможено од:

Preset Color